LTTAs

LTTA1 C1- Italy

September - 2021

Ferrara-Bologna, Istituto Vergani-Navarra - Area Europa

LTTA2 - Action C2. France

September - 2022

Blended mobility of VET learners. MFR BRETAGNE.

LTTA2 - Action C3. Spain

September - 2022

Blended mobility of VET learners. EFA LA MALVESIA.